Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum az Infreet Team / Cégtulajdonos: Orémusz Anett ev / – továbbiakban csak Infreet Team által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Ez a Infreet Team internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Infreet Team között, mint egyezség létrejött. Az Infreet Team fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Infreet Team és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az Infreet Team, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.

A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. Az Infreet Team fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék Bruttó (nettó+27%ÁFA) ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A megrendelés és a szállítás közötti időszakban történő árváltozásról az Infreet Team telefonon, illetve e-mailben értesíti a vásárlót. Az árváltozást ebben az esetben a megrendelő nem köteles elfogadni és elállhat a vásárlási szándékától.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az Infreet Team fenntartja magának az indokolás nélküli árváltozás jogát.

Fizetés

Fizetési módok. Banki átutalás (előre utalás), vagy bankkártyával/ Visa, Electron, MasterCard, Maestro, American Express/ Barion felületen a vásárlás pillanatában.

A Barion Payment Zrt. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. Tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével és felügyelete mellett végzi a 2009/110/EK Elektronikus Pénzről szóló EU direktívának megfelelően. A Barionon keresztül történő fizetés Önnek semmilyen többletköltséget nem okoz, az egyik legbiztonságosabb interneten történő fizetési lehetőség. Tudjon meg róla többet itt: https://www.barion.com/hu/

Egyedi rendelésű termék

Az exkluzív egyedi gyártású termékek esetén, valamint nagy mennyiségű termékek esetén az eladó egyedi szerződést köt a vevővel, mely előleg megfizetésével, valamint egyedi feltételekkel társul.

Az eladó felelősségvállalása

Az Infreet Team nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Az Infreet Team fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az Infreet Team nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Infreet Team számára. Az Infreet Team ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Bármilyen fajta jogvita esetén az Infreet Team (mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.